Mevlana Değişim Programı Hakkında Genel Bilgiler

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

Ayrıntılı bilgi ve belgelere mevlana.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları
Öğrenciler:

  • Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00 olması
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin not ortalamasının 3,00/4,00 olması
  • Gidilecek Üniversitenin eğitim dilini çok iyi düzeyde bilmek* (%50 dil puanı + %50 Not Ortalaması).
  • Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfta okuyan öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlık ve bilimsel hazırlık döneminde olan öğrenciler esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

 
*(KPDS/ÜDS/YDS 70 veya TOEFL IBT 84, TOEFL CBT 222, IELTS 6)
Öğretim elemanları:

  • Programa daha önceden katılmamış olmak tercih sebebidir.
  • Programa katılacak öğretim elemanlarının haftalık olarak toplam altı saatten daha az olmamak kaydı ile ders vermeleri gerekmektedir. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez, araştırma görevlileri programdan öğretim elemanı olarak faydalanamazlar.

 
Mevlana Değişim Programından yararlanmak için başvurular ve gerekli belgeler
Öğrenci ve akademik personel başvuruları 01-22 Nisan 2014 tarihleri arasında Bölüm Koordinatörlüklerine aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapılacaktır.
Öğrenciler:

  • Transkript
  • Yabancı Dil Belgesi
  • Aday Öğrenci Başvuru Formu (Başvurularda sadece bir üniversite tercihi yapılacaktır)
  • 1 adet vesikalık fotoğraf

 
Öğretim Elemanları:

 
KONTENJANLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.