FAKÜLTELER

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prof. Dr. Kemal TUZCU ktuzcu@ankara.edu.tr
Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Okan AKÇAM akcam@dentistry.ankara.edu.tr
Eczacılık Fakültesi Prof.Dr.Zeynep ATEŞ ALAGÖZ zates@pharmacy.ankara.edu.tr
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül BAYRAKTAR aysegulfsu@yahoo.com
Fen Fakültesi Prof.Dr. Suna CEBESOY cebesoy@science.ankara.edu.tr
Hemşirelik Fakültesi Prof. Dr. Ayten DEMİR aytendemir@ankara.edu.tr
aytendemirankara@gmail.com
Hukuk Fakültesi Arş.Gör. Ali ŞAHBAZ ali.sahbaz@ankara.edu.tr
İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Selman YILMAZ selyilmaz@ankara.edu.tr
İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Eren YÜKSEL eyüksel@media.ankara.edu.tr
Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Semra GÜNDÜÇ gunduc@ankara.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Nurcan YABANCI nyabanci@gmail.com
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Barış TEKSOY teksoy@politics.ankara.edu.tr
Spor Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Cengiz AKALAN cengizakalan@hotmail.com
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Furkan BAŞER
furkan.baser@ankara.edu.tr
Veteriner Fakültesi Doç. Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMEN byurdakok@yahoo.com
Tıp Fakültesi Prof. Dr. S. Tuna KARAHAN karahan@medicine.ankara.edu.tr
Ziraat Fakültesi Doç.Dr. Umut TOPRAK utoprak@agri.ankara.edu.tr
ENSTİTÜLER
Biyoteknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Erkan YILMAZ eyilmaz@ankara.edu.tr
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ATİK
gatik@ankara.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitütüsü Dr. Öğr. Üyesi Suna ERTUNÇ ertunc@eng.ankara.edu.tr,
Gıda Güvenliği Enstitüsü Prof.Dr. Nevzat ARTIK artik@ankara.edu.tr
Hepatoloji Enstitüsü Prof.Dr. Mithat BOZDAYI bozdayi@ankara.edu.tr
Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Doç Dr. Hatice DURAN YILDIZ hdyildiz@ankara.edu.tr
Kök Hücre Enstitüsü Dr. Öğr. Gör. Orkun CEVHEROĞLU cevheroglu@ankara.edu.tr
Nükleer Bilimler Enstitüsü Doç.Dr. Gaye Özgür ÇAKAL gcakal@ankara.edu.tr
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Prof.Dr.Yılmaz ARAL yaral@veterinary.ankara.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç.Dr.Şenay GÖKBAYRAK senay.gokbayrak@politics.ankara.edu.tr
Ar. Gör. Nusret ERSÖZ nersoz@ankara.edu.tr
Su Yönetimi Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Gökşen ÇAPAR gcapar@ankara.edu.tr
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arş.Gör. Bahar İZMİR bizmir@ankara.edu.tr
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Başkent Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Kozan UZUN kozanuzun@gmail.com
Beypazarı Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Leyla DERİN lderin@ankara.edu.tr
Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Leyla BEKENSİN lbekensir@ankara.edu.tr
Elmadağ Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Dilek SÖYLEMEZ ÖZDEN dsoylemez@ankara.edu.tr
GAMA Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Hatice AYDIN htcaydin@ankara.edu.tr
Haymana Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Osman Şenol YILDIZ osyildiz@ankara.edu.tr
Kalecik Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Ozan ZAMBİ zambi@ankara.edu.tr
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Seher EROL ÇELİK celikse@ankara.edu.tr
Nallıhan Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Ufuk TANYERİ ufuktanyeri@ankara.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Aysel KÖKSAL (Koordinatör)
akoksal@ankara.edu.tr
Öğr. Gör. Vedat GÜLTEKİN (Koordinatör Yardımcısı
vgultekin@ankara.edu.tr
Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Hayriye Şahika ARIKAN arikansahika@yahoo.com