Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Bu programın finansal destekçisi Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’dır.Mevlana Değişim programı 2 hareketlilikten oluşmaktadır. Bir tanesi Mevlana Değişim Programı diğeri ise Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı’dır. Bu başlık altında Mevlana Değişim Programı ile ilgili bilgi verilecektir.
Mevlana Değişim Programı’ndan Üniversitemize gelmek isteyen öğrenci ve akademisyenlerle, diğer kurumlarda eğitim görmek isteyen Üniversitemiz öğrencileri yararlanabilmektedir. (Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim elemanları sadece Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı’ndan yararlanabillmektedirler.) Değişimin gerçekleşebilmesi için Ankara Üniversitesi ile karşı kurum arasında Mevlana Anlaşması olması şarttır.Öğrencilerimiz anlaşma içeriğine göre 1 dönem ile 1 akademik yıl arasında değişimden yararlanabilirler. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yürütme Kurul Kararı’na göre öğrenciye  4 aylık hibe ödenmektedir. Uzatmak isteyen öğrenciler finansal durumunu kendi üstlenmekle mükelleftir. Gelecek ve gidecek öğrencilerimizin kendi ülkelerinde aldığı burslar kesintiye uğramamaktadır. (YTB bursu hariç) Öğrencilerin kendi üniversitelerinde ödemesi gereken harç vb bir durum söz konusu ise ödeme yapılmalıdır.Gelen öğrenciler Üniversitemize harç ödemeyeceklerdir. Ankara Üniversitesi’ne gelecek değişim öğrencilerine yurtlarımız ücretlidir.
Akademik değişim de ise yine Mevlana kapsamında Ankara Üniversitesi ile karşı kurum arasında anlaşamanın mevcudiyeti şarttır. Akademsiyenler en az 14, en fazla 89 gün değişime katılabilirler. Haftalık ders saati en fazla 6 saat olmalıdır.Kalacakları gün için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yürütme Kurul Kararın’na göre günlük yevmiyeler ile ulaşım ücretleri ödenir. Ankara Üniversitesi’nin misafirhanesinden yararlanmak isteyen katılımcılarımıza misafirhanemiz ücretlidir.
Anlaşma yapmak isteyen yüksek eğitim kurumları Mevlana Ofisi’nin kurumsal e-postasına mail atarak, iletişime geçebilirler.