Mevlana Değişim Programı’nın başvuruları şubat ayında Ankara Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü’nün resmi sayfasında ilan edilir. Başvuru dönemi yaklaşık bir ay sürmektedir. Alınan başvurular içinde bulunulan akademik yılı değil, bir sonraki eğitim-öğretim yılını kapsamaktadır. Başvuru ilanına çıktığımız bilgisi ayrıca anlaşmalı olduğumuz ortaklarımıza e-posta yoluyla da bildirilmektedir. Paydaşlarımız Mevlana Değişim Programı ibaşvurularının başladığını kendi üniversitesinde duyurulmasıyla ve başvuruları almakla mükelleftir. Partnerlerimiz alınan başvuruları inceleyerek uygun olanların evraklarını e-posta yoluyla bize iletirler.Katılımcıların tarafımıza ileteceği kişisel e-postalar değerlendirilmeyecektir. Karşı kurumda ilgili ofislerce (Uluslararası Ofis, Dış İlişkiler ofisi varsa Mevlana Ofisi) atılan e-postalar dikkate alınacaktır. Tarafımıza yollanan başvurular Ankara Üniversitesi Mevlana Ofisi tarafından değerlendirilerek uygun görüldüğü takdirde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilecektir.
Ankara Üniversitesi öğrencileri için yukarıda belirtilen tarih aralığında istenilen belgeleri fakülte/enstitü koordinatörüne teslim etmesi gerekmektedir. Belgeler fakülte ve enstitülerin üst yazılarıyla tarafımıza iletilecektir. İstenilen tüm koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.Öğrencilerimizin sadece bir üniversite tercih hakkı vardır.
Başvuru sonuçları mayıs sonu haziran başı gibi ilan edilir.
Gelen ve Giden Öğrenciler için İstenilen Belgeler
Başvuru Formu (Fotoğraflı)
Transkript (Not ortalamasının 100’lük sisteme göre verilmiş olmalıdır.)
Dil Belgesi (100’lük sisteme göre notun olması gerekmektedir)
Gelen öğrenciler için Türkçe veya İngilizce, giden öğrenciler için İngilizce ya da gidecekleri ülkenin dili)
Başvuru Şartları

  • Gelecek ve gidecek öğrenciler lisans, yükseklisans veya doktora programında  tam zamanlı öğrenci olmalıdırlar.
  • Lisans öğrencilerinin not ortalaması en az dörtlük sistemde 2,50; yükseklisans ve doktora öğrencilerinin ise 3,00 olması gerekmektedir.
  • MBP (Mevlana Başarı Puanı), not ortalamasının %50 ile dil puanının %50’sinden oluşmaktadır.Öğrenciler MBP’na göre en yüksek puandan aşağı doğru sıralanırlar.
  • Fakülte ve enstitülerin belirledikleri başka kriterler varsa bu koşulları sağlamak zorundadırlar. Bu kriterlere başvuru ilan metninden ulaşabilirsiniz.
  • Öğrenciler hazırlık, bilimsel hazırlık gibi dönemlerde başvuru yapamazlar. 

 
Gelen Akademik Personel için İstenilen Belgeler
Başvuru Formu (Fotoğraflı)
CV
 
Önemli Notlar
Başvuru yapacağınız senenin Yürütme Kurul Kararı’nı incelemeyi unutmayın. (http://mevlana.ankara.edu.tr/?page_id=2797)
Gitmek istediğiniz üniversite ile anlaşmanın olduğuna emin olun ve anlaşama içeriğini dikkatli inceleyin.Anlaşma başlığından ülkelere göre üniversitelerle yapılan anlaşmaları görebilrisiniz. Anlaşma İçerikleri ve Kontenjanlar başlığı altında anlaşmanın kapsadığı alanları ve kontenjan sayılarını bulabilirsiniz.
Uygun olan tüm başvurular Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilir ve sonuç yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca belirlenir.