Yönetmelik
Esas ve Usuller
Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Öğretim Elemanları ile ilgili karar)