Bölüm Koordinatörleri

Başkent Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Kozan UZUN kozanuzun@gmail.com
     
Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Cengiz AKALAN  cengizakalan@hotmail.com
Öğr.Gör. Dr. Neşe Şahin ÖZDEMİR  fnozdemir@ankara.edu.tr         
     
Beypazarı Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Sabri Serkan KIZILSU kizilsu@ankara.edu.tr
     
Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Ali KILIÇARSLAN makilicarslan@ankara.edu.tr
     
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Prof.Dr. Kemal TUZCU ktuzcu@ankara.edu.tr
     
Elmadağ Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Dilek SÖYLEMEZ ÖZDEN dsoylemez@ankara.edu.tr
     
Eczacılık Fakültesi Prof.Dr.Zeynep ATEŞ ALAGÖZ zates@pharmacy.ankara.edu.tr
     
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Canay DEMİRHAN İŞCAN
cdemir@education.ankara.edu.tr
     
Fen Fakültesi Doç. Dr. Suna CEBESOY cebesoy@science.ankara.edu.tr
 Fen Bilimleri Enstitütüsü Dr. Öğr. Üyesi Suna ERTUNÇ ertunc@eng.ankara.edu.tr,
GAMA Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Mehmet DURSUN mdursun@ankara.edu.tr
     
Haymana Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. O. Furkan ERGÜN fergun@ankara.edu.tr
     
Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Doç Dr. Hatice DURAN YILDIZ hdyildiz@ankara.edu.tr
     
Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Süleyman YILMAZ syilmaz@law.ankara.edu.tr
Ar.Gör.Burcu YÜKSEL yuksel@law.ankara.edu.tr
     
İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Selman YILMAZ selyilmaz@ankara.edu.tr
     
İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Çağla KUBİLAY kubilay@media.ankara.edu.tr
     
Kalecik Meslek Yüksekokulu Doç Dr. Pınar ŞANLIBABA Pinar.Sanlibaba@ankara.edu.tr
     
Mühendislik Fakültesi  Doç. Dr.Emine YAĞMUR  yagmur@eng.ankara.edu.tr
     
Nallıhan Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Burcu YAKIŞIR GİRGİN bygirgin@ankara.edu.tr
     
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doç.Dr.Yılmaz ARAL yaral@veterinary.ankara.edu.tr
     
Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç.Dr.Nurcan YABANCI nyabanci@gmail.com
   Prof. Dr. Serap ALSANCAK     alsancak@ankara.edu.tr                 
     
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doç Dr. Bahadır BOYACIOĞLU  bboyacioglu@ankara.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Perihan ŞENEL TEKİN ptekin@ankara.edu.tr
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Altuğ YALÇINTAŞ altug.yalcintas@politics.ankara.edu.tr
     
Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç.Dr.Şenay GÖKBAYRAK        senay.gokbayrak@politics.ankara.edu.tr             
Ar. Gör. Nusret ERSÖZ nersoz@ankara.edu.tr
   
Su Yönetimi Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Gökşen ÇAPAR gcapar@ankara.edu.tr
     
Tıp Fakültesi Prof.Dr.S.Tuna KARAHAN karahan@medicine.ankara.edu.tr
     
Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Kemal KÜÇÜKERSAN kucukers@veterinary.ankara.edu.tr 
   
Doç. Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMEN byurdakok@yahoo.com
Ziraat Fakültesi Doç.Dr. Umut TOPRAK utoprak@agri.ankara.edu.tr