Daha önce duyurulduğu gibi,2014-2015 eğitim-öğretim dönemi için değişim talebinde bulunan yükseköğretim kurumlarının ilgili Program çerçevesinde, mali kaynak sorunu nedeniyle, değişime katılacak öğrenci ve öğretim elemanlarına yapılacak burs ve ödemeler konusunda 11.06.2014 tarihinde yapılmış olan toplantıda yeniden değerlendirilmiş ve bazı kısıtlamalara gidilmiştir.

Öte yandan, yine aynı toplantıda programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğretim elemanlarından gidecekleri ülkede ders verecekleri dil düzeyini gösteren belge istenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kararlar uyarınca, programdan yaralanmak üzere başvuruda bulunan öğretim üyelerinin dil düzeylerine göre sıralanması ve yeni bütçe elverdiği ölçüde değişimin gerçekleşmesi mümkün olacaktır.

Buna göre başvuruda bulunan öğretim üyelerinin dil düzeylerini gösteren belgeleri mümkün olan en kısa süre içinde Mevlana Ofisi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.