Değerli Ankara Üniversiteliler,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.01.2021 tarihli ve 4599 sayılı yazısına istinaden Mevlana Değişim, Proje Tabanlı Uluslararası Değişim ve Türkiye-Pakistan Çağrılı Uluslararası Değişim Programları ile ilgili kararı aşağıdaki gibidir:
“Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirler ile ilgili olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında Mevlana Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hareketliliklerin iptal edilmesi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.03.2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuştu. Mevcut riskler göz önüne alınarak, Mevlana Değişim Programı, Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı ve Türkiye-Pakistan Çağrılı Uluslararası Değişim Programı kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında da değişim yapılmaması Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 20.01.2021 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.”
Bilgilerinize saygıyla sunarız.
 Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü