Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2014-2015 eğitim-öğretim yılı sonuçları hakkında Koordinatörlüğümüze gönderilen duyuru için tıklayınız.
Programdan burslu olarak yararlanacak öğrencilerin ve destek alacak öğretim elemanlarının listesi sayfamızda 10.07.2014 tarihinde ilan edilecektir.
Öğretim elemanı hareketlilik planında belirtilen değişim süresinin en çok 3 hafta olması YÖK tarafından kararlaştırılmıştır.
Ankara Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörlüğü