Yurt dışına gidecek öğrencilerin, gidecekleri yükseköğretim kurumunun ders
programlarını dikkate alarak hazırladıkları öğrenim protokollerini bölüm
başkanı ve/veya bölüm koordinatörüne imzalattıktan sonra 29.07.2013
tarihine kadar Mevlana Değişim Programı Ofisi’ne teslim etmeleri
gerekmektedir.